ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวมจำนวนห้อง
อนุบาลปีที่ 14031712
อนุบาลปีที่ 23240722
อนุบาลปีที่ 34643893
รวม1181142327
ประถมศึกษาปีที่ 161591204
ประถมศึกษาปีที่ 264611254
ประถมศึกษาปีที่ 373681414
ประถมศึกษาปีที่ 471691404
ประถมศึกษาปีที่ 555701253
ประถมศึกษาปีที่ 671631343
รวม39539078522
มัธยมศึกษาปีที่ 14046862
มัธยมศึกษาปีที่ 23444782
มัธยมศึกษาปีที่ 32746732
รวม6101136237
รวมทั้งสิ้น356146401254