สรงน้ำพระเนื่องในกิจกรรมวันสงกรานต์

โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาได้มีการสรงน้ำพระเนื่องในกิจกรรมวันสงกรานต์ให้กับนักเรียนที่เรียน Summer เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีความเป็นไทย 💦💦 การจัดกิจกรรมมีการเว้นช่วงเวลาสรงน้ำพระลดการแออัดและมีเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังสรงน้ำพระ❤️❤️💕🎎 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์นี้ขอให้ทุกคนเที่ยวให้สนุกและอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ห่างไกลปลอดภัยจากโควิดด้วยนะคะ🥰🥰😷😷

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment