จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

โรงเรยนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา เปิดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน สามารถติดต่อขอซื้อได้ที่โรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.oo น. (พักกลางวัน 12.00 – 13.oo น.)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment