สรงน้ำพระเนื่องในกิจกรรมวันสงกรานต์

โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาได้มีการสรงน้ำพระเนื่องในกิจกรรมวันสงกรานต์ให้กับนักเรียนที่เรี…

อ่านเพิ่มเติม