การติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

Phone: 038-237068,091-2417669
Fax    :
Email : ratpradit2557@gmail.com
Web: www.ratpradit.ac.th

โรงเรียนราษฎ์ประดิษฐ์วิทยา  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เป็นโรงเรียนเอกชน  เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

664 total views, 1 views today