กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวธีรารัตน์   ไตรสรณะศาสตร์
บริหารงบประมาณและนายทะเบียน

 

 

                    

  นางสาววลัยพรรณ  ครองเพชร              นางบุศรา     ยิ้มเยื้อน
       ตำแหน่งธุรการการเงิน                    ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ

 

 

 

126 total views, 2 views today